Segueix-nos a:

Contactar

Per a qualsevol informació o proposta podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per mitjà del següent formulari:


Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquest web i el domini nipponia.cat pertanyen a Nipponia Idiomes, amb domicili al c/ Migdia, 13, 1r de Girona (17002), amb DNI 40337385P (Carme Feliu Latorre).

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat del contingut d’aquest web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura del web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Nipponia Idiomes o de terceres persones amb qui Nipponia Idiomes ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris del web. Nipponia Idiomes difon tota aquesta informació per mitjà del seu web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Nipponia Idiomes adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Nipponia Idiomes.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Nipponia Idiomes no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a Nipponia.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular del web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Nipponia Idiomes no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquest web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Nipponia idiomes declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquest web. La funció dels enllaços introduïts al web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar els webs de destinació. Nipponia Idiomes no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, que no són controlats ni verificats per Nipponia Idiomes.

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Nipponia Idiomes informa que les dades personals recollides des d’aquest web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Nipponia Idiomes per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Nipponia Idiomes amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

· NIPPONIA Idiomes
· C/ Migdia, 13, 1r
· 17002 Girona
615 148 275
info@nipponia.cat
www.nipponia.cat

Google Maps