Segueix-nos a:

Condicions d'ús

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

  • 1. La publicació digital Nipponia.cat té com a objectiu facilitar al públic en general informació relativa a Nipponia Idiomes, com per exemple els cursos i activitats que ofereix.
  • 2. Nipponia Idiomes es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda en aquesta publicació digital.
  • 3. Nipponia Idiomes no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda en aquesta publicació digital.
  • 4. Nipponia Idiomes no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços als quals es fa referència en aquest web.
  • 5. Nipponia Idiomes no es responsabilitza, així mateix, de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a aquesta publicació digital o a l’ús de la informació o aplicacions que contingui.
  • 6. Nipponia Idiomes és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels continguts que s’hi incloguin, excepte dels drets sobre els serveis, cursos o activitats de caràcter públic que NO siguin propietat seva, les marques dels quals estan registrats a favor dels seus respectius titulars i que, com a tals, són reconeguts per Nipponia Idiomes. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertanyi. D’altra banda, l’aparició d’aquestes terceres marques no implica necessàriament la seva recomanació. Cap material d’aquesta publicació digital no podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment exprés per escrit de Nipponia Idiomes.
  • 7. Nipponia Idiomes respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportats pels visitants d’aquesta publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i, entre d’altres, del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • 8. El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Qualsevol tipus de notificació o reclamació només serà vàlida per notificació escrita o correu certificat.
  • 9. Tota la informació que es rebi en aquesta publicació, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a Nipponia Idiomes de manera gratuïta. Agraïm que no enviïn informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera.